Кратка история на новините

Кратка история на новините

news

Новините са комуникацията на подбрана вест за настоящите сензации, като се представя от вестник, електронна медия, интернет и от уста на уста между събеседници.

Английската дума „news“ (новини), е основана през четиринадесети век, от употребата на множественото число на думата „new“ (нов). Преди да са създадени вестниците в началото на седемнадесети век, са се употребявали правителствени постановления и официалните бюлетини.

Първата официална употреба на организирана куриерска помощ за популяризиране на писмени документации, е от Египет, там където фараоните използвали доставчици за популяризиране на техните постановления на територията на държавата ( 2400 г. пр.н.е.) . Точно тази практика почти сигурно ще разполага с корени в значително древната практика на устни съобщения и може да е била основана над дадената вече съществуваща инфраструктура.

В Древен Рим обявите в държавата и бюлетините за новини са оповестени публично от Юлий Цезар . Те са изписвани върху метал или камък и са поставяни на публични места.

Правителството в Китай ползва бюлетини „типао“, популяризирани сред служителите в съда по време на късната династия Хан (втори и трети век след Христа). Между 713 и 734 г. китайската династия Тан е писала бюлетините на съда на ръка на коприна и се е прочитала от служителите в правителството. През далечната 1582 г. по време на късната династия Минг в Пекин са публикувани първите частни листовки.

Днес начините за популяризиране на новини са все повече, като най-масовия е през интернет в новинарските медии и социалните мрежи.

Разгледайте сайта ни: http://www.manager.bg/best/лидерство


Comments are closed.